facebook

Refundacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.
Refundacja dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, na kwotę do 1650zł, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ?

1. Należy wykonać test słuchu w naszym punkcie protetyki słuchu.
2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
3. Wizyta u specjalisty*- zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę)
4. Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną)
5. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego
* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:audiologii i foniatrii,audiologii,otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii ,laryngologii

 

REFUNDACJE W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną ( przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 5o zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL.

Inawalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy oraz 50 zl na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy 41dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na aparaty przewodnictwo powietrzne - obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) wkładka 60 oraz 1050 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia wkładka 50.

Refundacja na systemy FM - obejmuje kwotę 1650 zł raz na 5 lat.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie- obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Dofinansowanie do aparatów słuchowych dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia przysługuje raz na 3 lata.
Analogicznie dofinansowanie do wkładek przysługuje każdorazowo zgodnie z zaleceniem lekarza.
Dla pacjentów powyżej 26 roku życia dofinansowanie do aparatów i wkładek przysługuje raz na 5 lat.


Gwarantuję pomoc i wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z NFZ, PCPR.